KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Kontaktirajte nas

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Javne nabavke za 2016. godinu


Nabavka usluga - Namirnice i prehrambeni proizvodi

Nabavka usluga - Prevoz dece do Ribarske banje

Nabavka usluga - Hemijska sredstva za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na ponudu
Odgovor na pitanje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje
Odluka o dodeli ugovora

Nabavka usluga - Prevoz zaposlenih sa posla i na posao

Nabavka usluga - Lekarski pregled radnika

Nabavka usluga - Popravke i održavanje opreme za domaćinstvo

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje

Odluka partija 1

Odluka partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora


Nabavka usluga - Osiguranje imovine, vozila i zaposlenih


Nabavka usluga - Prevoz predškolaca na završnu priredbu

Nabavka usluga - Popravka i održavanje vozila

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje

o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Ponovni poziv za podnošenje ponuda

Ponovna konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Nabavka usluga - Električna energija

Nabavka usluga - Gorivo

Nabavka usluga - Osiguranje dece

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija I

Izmenjena konkursna dokumentacija II

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor

Odluka o dodeli ugovora

Nabavka usluga - Postavljanje instalacija za automatsku dojavu požara  Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs