KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Konkurs

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Kontaktirajte nas

Organizaciona jedinica  Zajedničke službe, planira realizuje i procenjuje: pedagoško-psihološke, pravne, finansijsko-računovodstvene poslove, poslove bezbednosti i zdravlja na radu, poslove održavanja i obezbeđenja objekata i druge poslove za potrebe dece, roditelja, osnivača, poslovnih partnera i zaposlenih .

Organizacionu strukturu zaposlenih u zajedničkim službama videti na linku ispod teksta.

Organizaciona struktura zajedničkih službi

Tim za informaciono-komunikacione tehnologije

TimaTim

© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs