KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Get Adobe Flash player

Informator o radu

Važna obaveštenja

Aktuelnosti

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Rani razvoj deteta

Kontaktirajte nas

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Javne nabavke u Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac, se primenjuje od 2002. godine. Javna nabavka predstavlja pribavljanje dobara, usluga i izvođenje radova od strane Ustanove na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije" br.39/02, 43/03, 55/04, 101/05, 116/08 i 124/12) javnih sredstava, načela obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima, načelom transparentnosti u postupku javne nabavke i načelo jednakosti ponuđača.

Poslove javnih nabavki u Ustanovi obavljaju dva službenika za javne nabavke: Nevenka Veljković, dipl.ecc i Gorica Jaćović, dipl. ecc, koje su obučene za obavljanje poslova javnih nabavki i imaju položen stručni ispit za službenika za javne nabavke.

© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs