KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Konkurs

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Kontaktirajte nas

Javne nabavke za 2018. godinu


Nabavka usluga - Prevoz radnika i dece 

Nabavka usluga - USLUGE JAVNOG ZDRAVSTVA

Nabavka usluga - Uverenja o pohađanju Pripremnog Predškolskog Programa

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga - Materijali za tekuće održavanje objekta

Nabavka usluga - Protiv požarna zaštita

Nabavka usluga - Osiguranje imovine i zaposlenih

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Odgovor na pitanje
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga - Namirnice i prehrambeni proizvodi

Nabavka usluga - Materijali za održavanje higijene

Nabavka usluga - Održavanje vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Odgovori na pitanja
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacij
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga - Popravka opreme za domaćinstvo

Nabavka usluga - Električna energija

Nabavka usluga - Postavljanje instalacija za automatsku dojavu požara 

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključanom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
 Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga - Izrada plana zaštite od požara

Nabavka usluga - Radne knjige za vaspitače

Nabavka usluga - Kancelarijski materijal i materijal za vaspitnoobrazovni rad
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dopuna dokumentacije
Odgovori na pitanja
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije

Nabavka usluga - Osiguranje dece

Nabavka usluga - Gorivo

Nabavka usluga - Izrada projekto tehničke dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora
Drugo obaveštenje o produženju roka
Druga izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka
Izmena konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs