KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Konkurs

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Kontaktirajte nas

Lutkarska radionica je specifičan oblik rada koji se u okviru PU "Nata Veljković" realizuje od 1990 godine. Prostori ove radionice se, danas, nalaze u vrtiću "Pčelica". 

Lutkarska radionica funkcioniše sa osnovnim ciljem poboljšavanja opštih uslova rad, odnosno osmišljavanja, oplemenjivanja i opremanja vaspitnih grupa i prostora u kojima deca žive, rade i učestvuju u aktuelnim zbivanjima. Pored ovoga, Lutkarska radionica učestvuje u kreiranju svih potrebnih sredstava, za stručne prezentacije u Ustanovi i seminarima izvan sedišta Ustanove. Programski zadaci Lutkarske radionice se ostvaruju kroz sledeće sadržaje rada:

  • Pedagoško-estetsko osmišljavanje vaspitno-obrazovne sredine kroz izradu slika u pačvorku različitih namena, jastučića, raznovrsnih mini i velikih pozornica, paravana za osmišljavanje i oplemenjivanje vaspitno-obrazovnog prostora, skrivalica, zavesica, vrećica, kućica, visinomera, flanelografa, panoa, opreme za kutiće i centre interesovanja, prostirki za pod u slikama i pačvorku, bazena za igru, poligona i drugih rekvizita za fizičko vaspitanje.
  • Izrada scenskih lutaka koja obuhvata proizvodnju ginjol-lutke i lutki na štapu. Lutke mogu biti različitih veličina, likova, vrsta i materijala - krpice, drvo, žica, korpice, plastika, plodovi, semenke, prirodni i ambalažni materijal.
  • Izrada mekanih igračaka koje su pedagoški funkcionalne, podstiču i podržavaju dečije aktivnosti, estetski su osmišljene, toplih su boja, aktuelne i zadovoljavaju bezbedonosno-higijenske kriterijume, izrađuju se likovi životinja, ptica, crtanih junaka, morskog sveta, sveta iz mašte i bajki i ljudski likovi.
  • U Radionici se izrađuju scenografije za dečije pozorište, za realizaciju LUTKEFA-a i drugih dečijih manifestacija. Vrši se i šivenje kostima za decu i izrada maski, kao i tematskih kostima za završnu priredbu. U skladu sa potrebama vaspitno-obrazovnog osoblja, vrši se izrada raznovrsnih rekvizita. Za potrebe naših saradnika(osnovne škole, osnivač, Turistička organizacija idr.) izrađujemo maske, kostime i maskote po naručbini.
  • Pružanje stručne pomoći vaspitačima u realizaciji lutkarskih i drugih dramskih festivala

U lutkarskoj radionici, rade tri krojača i tri radnika na doradi, a organizator je Ljubica Živković, vaspitač.

© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs