KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Konkurs

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Kontaktirajte nas


RUKOVOĐENEJE


STRUČNI SARADNICI I SARADNICI

DIREKTOR
Vesna Živković, spec.strukovni vaspitač
Telefon (037)428-011
           Email                                                                                                admin@nataveljkovic.edu.rs

  SEKRETAR
Jelena Jovanović, dipl.pravnik
Telefon(037)428-011

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Goran Vukadinović, dipl.ecc
Telefon (037)428-011
Email racunovodstvo@nataveljkovic.edu.rs


ŠEF CENTRALNE KUHINJE

Biljana Stefanović, nutricionista 
Telefon 069641334


REFERENT ZA
ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Marija Marinković, dipl.ing.informatike
Telefon (037)428-011
Email admin@nataveljkovic.edu.rs

PEDAGOG
Slobodanka Miladinović, prof.pedagogije
Telefon (037)428-011
Email pedagog@nataveljkovic.edu.rs

PSIHOLOG

Marija Sredojević, dipl.psiholog
Telefon(037)428-011
Email saradnici@nataveljkovic.edu.rs

STRUČNI SARADNIK ZA
FIZIČKO VASPITANJE
Vesna Radmanovac, prof.fiz.kulture
Telefon (037)428-011
Email saradnici@nataveljkovic.edu.rs

STRUČNI SARADNIK ZA
MUZIČKO VASPITANJE
Jelena Milivojević, prof.muzičke kulture
Telefon (037)428-011
Email saradnici@nataveljkovic.edu.rs

LOGOPED

Dragana Dunđerović, dipl.defektolog
Telefon (037)428-011
Email saradnici@nataveljković.edu.rs

KOORDINATOR U REALIZACIJI
PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA 

Mr Daliborka Živković, prof.raz.nastave
Telefon (037)428-011
Email koordinator@nataveljkovic.edu.rs


SISTEM ADMINISTRATOR

Stevan Dragićević, dipl.ing.računarstva
Telefon (037)428-011
Email info@nataveljkovic.edu.rs

REFERENT  BEZBEDNOSTI  I ZDRAVLJA NA RADU I PPZ
Zoran Janković, pravnik
Telefon (037)428-011
Email bzr@nataveljkovic.edu.rs


SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

Gorica Jaćović, dipl.ecc
Email javne_nabavke@nataveljkovic.edu.rs

ŠEF SLUŽBE ODRŽAVANJA I OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Ivan Miljković
Telefon 069 641 337© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs