KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Konkurs

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Kontaktirajte nas

Javne nabavke u Predškolskoj ustanovi "Nata Veljković" Kruševac, se primenjuje od 2002. godine. Javna nabavka predstavlja pribavljanje dobara, usluga i izvođenje radova od strane Ustanove na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije" br.39/02, 43/03, 55/04, 101/05, 116/08 i 124/12) javnih sredstava, načela obezbeđivanja konkurencije među ponuđačima, načelom transparentnosti u postupku javne nabavke i načelo jednakosti ponuđača.

Poslove javnih nabavki u Ustanovi obavljaju dva službenika za javne nabavke: Nevenka Veljković, dipl.ecc i Gorica Jaćović, dipl. ecc, koje su obučene za obavljanje poslova javnih nabavki i imaju položen stručni ispit za službenika za javne nabavke.

Javne nabavke za 2020. godinu


Nabavka usluga - NABAVKA TERETNOG VOZILO

Nabavka usluga - NABAVKA DEČIJIH KREVETIĆA

Nabavka usluga - USLUGE JAVNOG ZDRAVSTVA

Obaveštenje o zakluč. ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključ. ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Odgovor na pitanje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Nabavka usluga - PREVOZ RADNIKA I DECE

Nabavka usluga - UVERENJA O POHAĐANJU PPP - a

Nabavka usluga - OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Dodatna informacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Nabavka usluga - POPRAVKA I ODRŽAVANJE VOZILA

Nabavka usluga - ELEKTRIČNA ENERGIJA

Nabavka usluga - GRAĐEVINSKI RADOVI U VRTIĆIMA

Obaveštenje o zaključ. ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključ. ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključ. ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Nabavka usluga - NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI


Nabavka usluga - KANCELARIJSKI MATERIJAL


Obaveštenje o zaključ. ugovoru
Odluka o izmeni odll. o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora
Izmenjena konk. dokumentacija 2
Obaveštenje o produženju roka
Izmenjena konk. dokumentacija
Odgovor na pitanje 2
Odgovor na pitanje 1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs