KRUŠEVAC

Predškolska ustanova

"Nata Veljković"

Aktuelnosti

 Važna obaveštenja

Konkurs

Informator o radu

Pravila ponašanja roditelja

Informacije

ECEC - IPVO

 Dešavanja u nasoj kući

Saznajte više »

Javne nabavke

Informacije o javnim nabavkama u PU "Nata Veljković", Kruševac za radnu 2020 godinu.

Saznajte više »

Kontaktirajte nas

Tradicija organizovane brige o deci u Kruševcu, sa povremenim prekidima, traje više od 120 godina. Ona počinje odpokušaja grupe građana da 1891 godine otvore Dečiju zabavnu školu, duboko svesni značaja društvenog delovanja na vaspitanje mladog pokolenja, do savremene ustanove za decu kakva je Predškolska ustanova "Nata Veljković" danas. Da je Dečija zabavna škola radila i da je sa decom radio penzionisani učitelj Sima Simić svedoče zabeležena sećanja savremenika tog doba, ali ne postoje podaci do kada je radila.


Posle Prvog svetskog rata u Kruševcu postoje četiri ženska humanitarna društva ("Kolo srpskih sestara", "Ženska podružina", Društvo "Kneginja Ljubica", Društvo "Kneginja Zorka").

                                                     
Kolo srpskih sestara

Njihova prva i osnovna briga bila je pomoć siromašnoj deci u odeći i ishrani, a zatim i vaspitanje mladih devojaka i mladeži uopšte. Autoritet ženskih humanitarnih društava, a posebno "Kola srpskih sestara" na čelu sa penzionisanom učiteljicom Natalijom Bralović, omogućio je da opštinske vlasti odobre i podrže njihovu inicijativu da se u kruševcu otvori prvo Zabavište 1928 godine. Dužnost prve vaspitačice volonterski je obavljala Natalija Bralović , a krajem 1929 godine u Kruševac je došla prva vaspitačica, koju je poslalo Ministarsvo prosvete, zabavilja Ljubinka Zvekić Pavlov. Zabavište je radilo do pred početak Drugog svetskog rata.

Prvo posleratno zabavište otvoreno je 1945 godine i ubrzo prerasta u Obdanište "Zakić" koje ima i jaslenu grupu, te obuhvata decu uzrasta od 40 dana do 7 godina. Obdanište "Zakić" će od 1945 do 1965 godine biti jedina predškolska ustanova u gradu za zbrinjavanje dece od jaslenog do školskog uzrasta. 
Godine 1956 u Pionirskom parku, u adaptiranoj i opremljenoj zgradi Pionirskog doma, počelo je da radi "Dečije zabavište", kapaciteta 120 dece. U naredne 22 godine postojanja ova ustanova uglavnom obuhvata decu u godini pred polazak u školu.

Sve veća zaposlenost žena i migracija stanovništva iz sela u grad nameću sve veću potrebu za smeštajem dece, što dovodi do izgradnje prvih namenskih objekata za celodnevni smeštaj dece. Prvi takav objekat je Dečje obdanište "Živka Mićić", izgrađen 1963.godine, a rekonstruisan 1988.god. Godine 1965 izgrađen je vrtić "Radojka Zajić", koji je rekonstruisan 1988.god. Vrtić "Živka Mićić", vrtić "Radojka Zajić" i "Dečje zabavište" u Pionirskom parku spajaju se 1965. godine u jednu ustanovu koja nosi naziv Dečji vrtić "Pčelica". Ženska podružina

 Natalija Bralović

      L jubinka Pavlov                                                   


Zabavište "Park"
Vrtić "Živka Mićić"

Ova Ustanova, je samostalna i samoupravna radna organizacija čija delatnost je od posebnog društvenog interesa i ima socijalno-vaspitni karakter. Za upravnika je postavljena Mara Lekić, učiteljica.

Godine 1977. SIZ za društvenu brigu o deci osniva Kuhinju, za dečiju ishranu "Pionir", koja počinje da radi u Domu "25. Maj" obezbeđujući ishranu, letovanje i zimovanje za predškolsku i osnovnoškolsku decu Opštine Kruševac. Kuhinja se 1982 preseljava u novoizgrađeni ekonomski blok kapaciteta 20000 obroka dnevno.

Potreba za objedinjavanjem svih funkcija u vaspitno-obrazovnom radu, ishrani i rekreaciji dece, dovela je do nove integracije, te je 1.januara 1979 godine, spajanjem Dečijeg vrtića "Pčelica" i Kuhinje "Pionir" osnovana Ustanova za predškolsko vaspitanje, obrazovanje i ishranu dece "Nata Veljković"

Prvi direktor bio je Radoslav Milovanović. Osnovana je kompletna služba opštih poslova sa prvim sekretarom Oliverom Stojanović, kao i služba računovodstva i organi upravljanja (Zbor radnih ljudi, Radnički savet, komisije). Usvojena su i prva normativna akta.

Od 1977. godine kada je odlukom Skupštine SIZ-a dečije zaštite rečeno da se u 27 seoskih naselja otvore zabavišta za šestogodišnjake, mreža Ustanove se ubrzano širi. Primetan je veći obuhvat dece predškoslkim vaspitanjima i obrazovanjima. Sedamdesete, osamdesete i devedesete godine prošlog veka karakteriše intenzivan razvoj dečije zaštite i izgradnja objekata za decu. Novi vrtići su građeni ovim redom: 

  • 1974 vrtić "Partizanka Dana" (rekonstruisan 2006)
  • 1978 vrtić "Biseri" i vrtić "Neven"  (rekonstruisan1984)
  • 1981 vrtić "Naša Radost" i vrtić "Leptirić"
  • 1985 vrtić "Golub mira"
  • 1986 vrtić "Labud"
  • 1989 vrtić "Jelenko" u Ribarskoj banji , namenjen za odmor  i rekreaciju dece.
  • 1999 vrtić "Vlado Jurić" deci Kruševca poklonio je graditelj velikog stambenog naselja gospodin Vlado Jurić.
Vrtić "Leptirić"

Vrtić "Biseri"

Vrtić "Golub mira"

Od 1983. godine, kao novi oblik rada, uveden je vaspitni rad sa decom na dužem bolničkom lečenju, a od septembra 1986. do septembra 2012. godine u Ustanovi postoji razvojna grupa.

Ratne 1999. godine organizovan je rad sa decom po Programu u ratnim uslovima.

Povodom obeležavanja 80. godina društvene brige o deci u Kruševcu od 21.11 do 28.11.2008 godine je, u saradnji sa Pedagoškim muzejom Srbije i Istorijskim arhivom Kruševac, postavljena izložba. Ovom izložbom smo želeli da pokažemo kontinuitet brige o predškolcima u našoj sredini, način na koji se predškolstvo razvijalo u skladu sa razvojem društva, ali i da skrenemo pažnju na neke neprolazne vrednosti i moralne postulate koji su bili prisutni u svakoj fazi našeg razvoja. Uz neizmernu zahvalnost svima koji su ugradili sebe u razvoj predškolstva u Kruševcu, ovu izložbu smo posvetili i njima.

Nastavljamo zajednički da radimo za dobrobit dece i odgajanje novih naraštaja, najvrednijeg dela našeg društva.

© 2014 PU, Nata Veljković., ul. Bosanska br.21 Kruševac, Srbija Tel.centrala: (037) 428-011 | Tel.faks: (037) 447-960 | Tel.direktor (037) 447-961

e-mail: admin@nataveljkovic.edu.rs